Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản địa phương (47)
Trích yếu: v/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành:
18/06/2019
Ngày có hiệu lực:
18/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v thông báo giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày có hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v hướng dẫn tham gia BHXH bắt buộc đơn vị lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
06/06/2019
Ngày có hiệu lực:
06/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ ngắn hạn và các mẫu biểu thay đổi tại Quyết định 166/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
04/05/2019
Ngày có hiệu lực:
04/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v hướng dẫn trích chuyển kinh phí CSSKBĐ
Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày có hiệu lực:
10/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v đánh giá, xác nhận thực trạng cung cấp dịch vụ CNTT giám định BHYT
Ngày ban hành:
21/03/2019
Ngày có hiệu lực:
21/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
23/01/2018
Ngày có hiệu lực:
23/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực