Số / Ký hiệu: QĐ 17/QĐ-BHXH
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
Loại văn bản:
Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/02/2017
Ngày có hiệu lực:
17/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
QĐ 17/QĐ-BHXH: Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
Nội dung trong tệp đính kèm