Số / Ký hiệu: C80a – HD
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Loại văn bản:
Mẫu biểu
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
C80a – HD: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Nội dung trong tệp đính kèm
C80a – HDKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF