Số / Ký hiệu: 1556/BHXH-GĐBHYT
Trích yếu: Thông báo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu ngoại tỉnh năm 2018
Loại văn bản:
Thông báo cơ sở KCB ban đầu
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/11/2017
Ngày có hiệu lực:
27/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1556/BHXH-GĐBHYT: Thông báo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhận đăng ký Khám chữa bệnh ban đầu ngoại tỉnh năm 2018
Nội dung trong tệp đính kèm