Số / Ký hiệu: 749/TB-BHXH
Trích yếu: hủy kết quả đấu thầu gói thầu thi công, cải tạo sân đường bê tông....
Loại văn bản:
Văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/12/2018
Ngày có hiệu lực:
24/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
749/TB-BHXH: hủy kết quả đấu thầu gói thầu thi công, cải tạo sân đường bê tông....
Nội dung trong tệp đính kèm