Số / Ký hiệu: 762/BHXH-CNTT
Trích yếu: hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Loại văn bản:
Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày có hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
762/BHXH-CNTT: hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm