Số / Ký hiệu: 187/BHXH-QLT
Trích yếu: v/v hướng dẫn trích chuyển kinh phí CSSKBĐ
Loại văn bản:
Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày có hiệu lực:
10/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
187/BHXH-QLT: v/v hướng dẫn trích chuyển kinh phí CSSKBĐ
Nội dung trong tệp đính kèm