Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (147)
Trích yếu: Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện
Ngày ban hành:
24/02/2017
Ngày có hiệu lực:
24/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn rà soát, bàn giao sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động
Ngày ban hành:
24/02/2017
Ngày có hiệu lực:
24/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
Ngày ban hành:
17/02/2017
Ngày có hiệu lực:
17/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cải cách hành chính năm 2017
Ngày ban hành:
09/03/2017
Ngày có hiệu lực:
09/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý số BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
09/09/2015
Ngày có hiệu lực:
09/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quản lý số BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
25/12/2015
Ngày có hiệu lực:
25/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
22/04/2016
Ngày có hiệu lực:
22/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực