Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (13)
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân.
Ngày ban hành:
12/09/2012
Ngày có hiệu lực:
12/09/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo Nghị đinh số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ
Ngày ban hành:
12/10/2012
Ngày có hiệu lực:
12/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.
Ngày ban hành:
15/11/2012
Ngày có hiệu lực:
15/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Ngày ban hành:
10/12/2012
Ngày có hiệu lực:
10/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Tư số 111/2013/TT- BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành:
15/08/2013
Ngày có hiệu lực:
15/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực