Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản địa phương (47)
Trích yếu: file đính kèm Công văn 714
Ngày ban hành:
18/12/2018
Ngày có hiệu lực:
18/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2019
Ngày ban hành:
18/12/2018
Ngày có hiệu lực:
18/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
Ngày ban hành:
10/12/2018
Ngày có hiệu lực:
10/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: chuyển đổi thẻ theo Nghị đinh 146
Ngày ban hành:
04/12/2018
Ngày có hiệu lực:
04/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: gia hạn thẻ
Ngày ban hành:
04/12/2018
Ngày có hiệu lực:
04/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v gia hạn thẻ BHYT học sinh, sinh viên và hộ gia đình
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày có hiệu lực:
10/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: đôn đốc thực hiện rà soát và bàn giao sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động quản lý
Ngày ban hành:
11/05/2018
Ngày có hiệu lực:
11/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mức chi thù lao cho Đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2018
Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày có hiệu lực:
07/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực