Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản địa phương (47)
Trích yếu: Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN) phôi mới
Ngày ban hành:
28/12/2016
Ngày có hiệu lực:
28/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2017
Ngày ban hành:
23/01/2017
Ngày có hiệu lực:
23/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
23/01/2017
Ngày có hiệu lực:
23/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện
Ngày ban hành:
24/02/2017
Ngày có hiệu lực:
24/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc hướng dẫn rà soát, bàn giao sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người lao động
Ngày ban hành:
24/02/2017
Ngày có hiệu lực:
24/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
Ngày ban hành:
17/02/2017
Ngày có hiệu lực:
17/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Cải cách hành chính năm 2017
Ngày ban hành:
09/03/2017
Ngày có hiệu lực:
09/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực