Đại lý thu BHXH, BHYT

01/01/2019 10:00 AM


DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

STT Khối/ Loại hình
Đại lý thu
Điểm thu Họ và tên Điện thoại liên hệ Địa chỉ điểm thu
Số nhà/ thôn/ tổ Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố Tỉnh/ thành phố
I. UBND xã
Thành phố Cao Bằng
1 Đại lý thu UBND phường Hợp Giang UBND phường Hợp Giang Nguyễn Thị Hà Chuyên 01296.789.885 Số 098, Phố Bế Văn Đàn, tổ 7  Phường Hợp Giang TP Cao Bằng Cao Bằng
2 Đại lý thu UBND phường Tân Giang UBND phường Tân Giang Ma Thị Oanh 01692.589.721 Tổ 6 Phường Tân Giang TP Cao Bằng Cao Bằng
3 Đại lý thu UBND Phường Sông Bằng UBND Phường Sông Bằng Hoàng Thị Sinh 01654.132.269 Tổ 24 Phường Sông Bằng TP Cao Bằng Cao Bằng
4 Đại lý thu UBND Phường Hòa Chung UBND Phường Hòa Chung Nguyễn Lan Phương 0946.990.542 Tổ 6 Phường Hòa Chung TP Cao Bằng Cao Bằng
5 Đại lý thu UBND Phường Sông Hiến UBND Phường Sông Hiến Nông Thị Lan 0948.176.240 Tổ 7 Phường Sông Hiến TP Cao Bằng Cao Bằng
6 Đại lý thu UBND phường Ngọc Xuân UBND Phường Ngọc Xuân Nông Thị Tâm 0982.099.248 Số 77, tổ 9 Phường Ngọc Xuân TP Cao Bằng Cao Bằng
7 Đại lý thu UBND phường Đề Thám UBND Phường Đề Thám Hoàng Thị Ngọc 0981.883.004 Tổ 5 Phường Đề Thám TP Cao Bằng Cao Bằng
8 Đại lý thu UBND xã Vĩnh Quang UBND xã Vĩnh Quang Phan Thị Hồng Vân 0941.356.743 Xóm Nà Mạ Xã Vĩnh Quang TP Cao Bằng Cao Bằng
9 Đại lý thu UBND xã Hưng Đạo UBND xã Hưng Đạo Lô Thị Linh Đan 0912.834.516 Phố Cao Bình Xã Hưng Đạo TP Cao Bằng Cao Bằng
Huyện Trùng Khánh
10 Đại lý thu UBND Thị Trấn UBND Thị Trấn Trần Thị Quý 0948172225 Tổ 2 TT Trùng Khánh huyện Trùng Khánh Cao Bằng
11 Đại lý thu UBND xã Lăng Hiếu UBND xã Lăng Hiếu La Văn Hữu 0972271523 Đông Đô xã Lăng Hiếu huyện Trùng Khánh Cao Bằng
12 Đại lý thu UBND xã Đình Minh UBND xã Đình Minh Trần Thị Tuyết 0973715149 Bó Đa xã Đình Minh huyện Trùng Khánh Cao Bằng
13 Đại lý thu UBND xã Thông Huề UBND xã Thông Huề Nguyễn Thị Thu 0979674730 Bản Khuông xã Thông Huề huyện Trùng Khánh Cao Bằng
Huyện Phục Hòa
14 Đại lý thu UBND Thị Trấn Hòa Thuận UBND Thị Trấn Hòa Thuận Đinh Văn Bường 0943072630 Pác Tò TT.Hòa Thuận huyện Phục Hòa Cao Bằng
15 Đại lý thu UBND TT. Tà Lùng UBND TT. Tà Lùng Lý Thị Mừng 01687924929 Pò Tập TT Tà Lùng huyện Phục Hòa Cao Bằng
Huyện Quảng Uyên
16 Đại lý thu UBND TT Quảng Uyên UBND TT Quảng Uyên Lục Thị Duyến 01293682598 Phố Hòa Nam TT Quảng Uyên huyện Quảng Uyên Cao Bằng
17 Đại lý thu UBND xã Phúc Sen UBND xã Phúc Sen Nông Văn Thắng 0948174909 Xóm Khào A xã Phúc Sen huyện Quảng Uyên Cao Bằng
Huyện Hòa An
18 Đại lý thu UBND xã Bạch Đằng UBND xã Bạch Đằng  Trần Thanh Thủy  0987503632 xóm Đầu Cầu  Xã Bạch Đằng Huyện Hòa An Cao
Bằng
19 Đại lý thu UBND thị trấn  UBND Thị trấn  Lương Thị Tuyết  01659150327 Tổ 2 phố Giữa Thị trấn Nước Hai Huyện Hòa An Cao
Bằng
20 Đại lý thu UBND xã Hoàng Tung UBND xã Hoàng Tung  Nguyễn Thị Quyên  0983920917 xóm Bến Đò  Xã Hoàng
Tung
Huyện Hòa An Cao
Bằng
21 Đại lý thu UBND xã
Đức Long
UBND xã Đức Long Chung Thị Luyến  0976980275 xóm Phia Gào Xã Đức Long Huyện Hòa An  Cao
Bằng
  Huyện Nguyên Bình              
22 Đại lý thu UBND TT Tĩnh Túc UBND TT Tĩnh Túc Bế Thanh Thủy 0942940388 Tổ 2 TT Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình Cao Bằng
II. Đơn vị sự nghiệp 
Huyện Hòa An
1 Đại lý thu TYT xã Hoàng Tung TYT xã Hoàng Tung  Phạm Thị Huyền Hạnh  0983586271 Xóm Bến Đò Xã Hoàng
Tung
Huyện Hòa An Cao Bằng
2 Đại lý thu TYT xã Bế Triều TYT xã Bế Triều Phan Thị Oanh  0962701962 Xóm Vò Đáo Xã Bế Triều Huyện Hòa An Cao Bằng
                 
III. Tổ chức kinh tế
Thành phố Cao Bằng
1 Đại lý thu Bưu điện Điểm BĐ-VH P. Duyệt Trung  Hoàng Thị Thái  01676.650.184 Tổ 4 Duyệt Trung TP Cao Bằng Cao Bằng
2   Điểm BĐ-VH P. Hòa Chung Hoàng Thị Thanh 0919.767.226 Tổ 12 Hòa Chung TP Cao Bằng Cao Bằng
3   Điểm BĐ-VHX Vĩnh Quang Lưu Thị Yến 01234267199 Xóm Nà Mạ Vĩnh Quang TP Cao Bằng Cao Bằng
4   Điểm thu xã Chu Trinh   Hoàng Thị Hồng Nhung 01233.525.411 Xóm Cốc Gằng Chu Trinh TP Cao Bằng Cao Bằng
5   Điểm Thu Phường Ngọc Xuân Hồ Hải Bằng 0914.212.371 Tổ 9 Ngọc Xuân TP Cao Bằng Cao Bằng
6   Điểm thu Phường Tân Giang Nông Thị Thắm  01292.409.518 Tổ 06 Tân Giang  TP Cao Bằng Cao Bằng
7   Bưu điện Tân Giang  Phan Kim Chi  02063.957.011
01275.811.666
Tổ 16 Tân Giang  TP Cao Bằng Cao Bằng
8   Bưu cục 3 Cao Bình  Nông Thị Hợp 02063.760.164
0911.020.828
Phố Cao Bình Cao Bình  TP Cao Bằng Cao Bằng
9   Bưu cục 3 Đề Thám  Hà Thị Hải Yến  02063.750.003
0912.866.188
Tổ 5 Đề Thám TP Cao Bằng Cao Bằng
10   Bưu điện thành phố  Hồ Thị Kim Thoa 02063.852.543
0915.686.234
Số 02, Đường Hoàng Văn Thụ Hợp Giang TP Cao Bằng Cao Bằng
11   Bưu cục 3 Tam Trung Nguyễn Thị Thu Loan 02063.850.821
0917.303.969
Tổ 4 Sông Bằng TP Cao Bằng Cao Bằng
12   Bưu cục 3 Nà Cáp Hoàng Bích Duyên 02063.757.023
0915.916.869
Tổ 7 Sông Hiến  TP Cao Bằng Cao Bằng
Huyện Bảo Lâm
13 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện huyện  Nông Thị Xuân 01298119642 Khu 3 TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm Cao Bằng
14   Điểm Bưu điện văn hóa xã Thái Học Nông Thị Lan 01666958905 Xóm Bản Bó Xã Thái Học Huyện Bảo Lâm Cao Bằng
15   Điểm Bưu điện văn hóa xã Lý Bôn Sầm Thị Thu 01238086611 Xóm Nà Pồng  Lý Bôn Huyện Bảo Lâm Cao Bằng
Huyện Bảo Lạc
16 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện huyện Bảo Lạc Nông Thị Tươi 0948608811 Tổ dân phố 1 TT  Bảo Lạc Cao Bằng
17   Điểm Bưu điện huyện Bảo Lạc Bùi Thị Hà 0942781425 Tổ dân phố 1 TT Bảo Lạc Cao Bằng
18   Điểm bưu điện xã Khánh Xuân Long Thị Nơi 01276653967 Kha Rào Khánh Xuân Bảo Lạc Cao Bằng
19   Điểm bưu điện xã Cô Ba Lữ Thị Tươi 01669594210 Phiêng Sáng Cô Ba Bảo Lạc Cao Bằng
20   Điểm bưu điện xã Thượng Hà Nguyễn Thị Khiêm 0989734824 Pác Riệu Thượng Hà Bảo Lạc Cao Bằng
21   Điểm bưu điện xã Bảo Toàn La Thị Mai 0949264901 Nà Xiêm Bảo Toàn Bảo Lạc Cao Bằng
22   Điểm bưu điện xã Hưng Đạo Trần Thị Nga 0912603332 Bản Riền Hưng Đạo Bảo Lạc Cao Bằng
23   Điểm bưu điện xã Sơn Lộ Tô Thị Uyên 01233563188 Pù Mồ Sơn Lộ Bảo Lạc Cao Bằng
Huyện Thông Nông
24 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện huyện Thông Nông Hoàng Thị Hiệp 0916927019 Liên Cơ TT Thông Nông Huyện Thông Nông Cao Bằng
25   Điểm Bưu điện văn hóa xã Đa Thông   Hoàng Văn Hùng 09160813858 Xóm Bản Giàng xã Đa Thông Huyện Thông Nông Cao Bằng
26   Điểm Bưu điện văn hóa xã Lương Thông  Hoàng Thị Dung 01259015138 Xóm Dẻ Gà xã Lương Thông Huyện Thông Nông Cao Bằng
27   Điểm Bưu điện văn hóa xã Cần Yên   Nông Văn Hòa 01248857468 Xóm Chợ Cũ xã Cần Yên Huyện Thông Nông Cao Bằng
28   Điểm Bưu điện văn hóa xã Thanh Long   Hoàng Văn Chàu 01658288263 Xóm Tắp Ná xã Thanh Long Huyện Thông Nông Cao Bằng
Huyện Hà Quảng
29 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện văn hóa xã Đào Ngạn Bế Thị Tươi 01239321498 Xóm Kéo Chang Đào Ngạn Huyện Hà Quảng Cao Bằng
30   Điểm Bưu điện văn hóa xã Phù Ngọc Triệu Thị Vân 0263863164 Xóm Nà Giàng Phù Ngọc Huyện Hà Quảng Cao Bằng
31   Điểm Bưu điện văn hóa TT Xuân Hòa Lục Văn Hữu 0263863134 Xóm Xuân Đại TT Xuân Hòa Huyện Hà Quảng Cao Bằng
32   Điểm Bưu điện văn hóa xã Tổng Cọt Vi Xuân Thanh 0919752116 Xóm Cọt Phố Tổng Cọt Huyện Hà Quảng Cao Bằng
33   Điểm Bưu điện văn hóa xã Lũng Nặm Hoàng Thị Thủy 0977928601 Chợ Nặm Nhũng Lũng Nặm Huyện Hà Quảng Cao Bằng
34   Điểm Bưu điện văn hóa xã Sóc Hà Lương Thị Duyên 0263863138 Xóm Sóc Giang Sóc Hà Huyện Hà Quảng Cao Bằng
Huyện Trà Lĩnh
35 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện huyện Hoàng Thị Oanh 0916982958 Tổ dân phố 2 Thị trấn Hùng Quốc Huyện Trà Lĩnh Cao Bằng
36   Điểm Bưu điện văn hóa xã Quốc Toản  Nông Phan Quang 01688606099 Cao Xuyên Xã Quốc Toản Huyện Trà Lĩnh Cao Bằng
37   Điểm Bưu điện văn hóa xã Quang Trung Lã Thị Hương 01235237212 Tắng Giường - Ngã Tư Xã Quang Trung Huyện Trà Lĩnh Cao Bằng
Huyện Trùng Khánh
38 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện huyện Trùng Khánh Đặng Thu Mai 0915796569 Tổ 2 Thị trấn huyện Trùng Khánh Cao Bằng
Huyện Hạ Lang
39 Đại lý thu Bưu điện Bưu Điện Huyện Hạ Lang Nông Thị Quế Anh 0949669638 Phố Hạ Lang TT Thanh Nhật  Huyện Hạ Lang Cao Bằng
40   Điểm Bưu điện văn hóa xã Lý Quốc Đàm Thanh Tuấn 01298678699 Xóm Bằng ca Xã Lý Quốc Huyện Hạ Lang Cao Bằng
41   Điểm Bưu điện văn hóa xã Thắng Lợi Ngọc Văn Hoàng 01679676817 Xóm Bản Xà Xã Thắng Lợi Huyện Hạ Lang Cao Bằng
42   Điểm Bưu điện văn hóa xã Đức Quang Nguyễn Văn Bảy 01255010790 Xóm Mắn Phía Xã Đức Quang  Huyện Hạ Lang Cao Bằng
Huyện Quảng Uyên
43 Đại lý thu Bưu điện Bưu điện huyện Quảng Uyên Bế Thị Hòa 0919 640 124  Phố Mới TT Quảng Uyên Huyện Quảng Uyên Cao Bằng
44   Điểm Bưu điện văn hóa xã Chí Thảo Ma Kiên Lâm 0964 220 471 Xóm Nà Rạc xã Chí Thảo Huyện Quảng Uyên Cao Bằng
45   Điểm Bưu điện văn hóa xã Phúc Sen Lương Thị Tiên 0949 883 981 Phia Chang xã Phúc Sen Huyện Quảng Uyên Cao Bằng
46   Điểm Bưu điện văn hóa xã Quảng Hưng Bế Thị Như 01275 813 996 Cốc Nhãn xã Quảng Hưng Huyện Quảng Uyên Cao Bằng
47   Điểm Bưu điện văn hóa xã Độc Lập Nông Thị Trà My 0948 979 991 Phò Muồng xã Độc Lập Huyện Quảng Uyên Cao Bằng
Huyện Phục Hòa
48 Đại lý thu Bưu điện Bưu điện huyện Phục Hòa Mông Thanh Hùng 01639160601 Phố 2 TT Hòa Thuận Huyện Phục Hòa Cao Bằng
49   Điểm Bưu điện văn hóa thị trấn Tà Lùng Lý Thị Nga 0915019986 Đoỏng Lèng TT Tà Lùng Huyện Phục Hòa Cao Bằng
Huyện Hòa An
50 Đại lý thu Bưu điện Thị Trấn Nước Hai Lã Thị Kim Dung 0948001966 Khu Giữa TT Nước Hai Huyện Hòa An  Cao Bằng
51   Điểm Bưu điện văn hóa xã Đức Long Nguyễn Thị Điệp 0915794077 Xóm Khau Luông Xã Đức Long Huyện Hòa An  Cao Bằng
52   Điểm Bưu điện văn hóa xã Bình Long Nguyễn Thị Phượng 01245155669 Xóm Thua Khau Xã Bình Long Huyện Hòa An  Cao Bằng
53   Điểm Bưu điện văn hóa xã Hồng Việt Đường Thị Hạnh 01276653336 Xóm Nà Vài Xã Hồng Việt Huyện Hòa An  Cao Bằng
54   Điểm Bưu điện xã Bế Triều Nông Quốc Dũng 0944071398 Xóm Vò Đáo Xã Bế Triều Huyện Hòa An  Cao Bằng
55   Điểm Bưu điện Nà Rị Dương Thị Tiếm 0917000991 Nà Rị Xã Nam Tuấn  Huyện Hòa An  Cao Bằng
56   Điểm Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tung  Lý Thị Trình 0913959618 Xóm Bến Đò Xã Hoàng Tung Huyện Hòa An  Cao Bằng
57   Điểm Bưu điện Án Lại Triệu Thị Tuyết 0917000992 Án Lại Xã Nguyễn Huệ  Huyện Hòa An  Cao Bằng
58   Điểm Bưu điện xã Trưng Vương Nông Thị Thúy 01697359965 Xóm Cốc Phát Xã Trưng Vương Huyện Hòa An  Cao Bằng
59   Điểm Bưu điện xã Đại Tiến  Đàm Văn Trực 01636031264 Xóm Mã Tẩu Xã Đại Tiến Huyện Hòa An  Cao Bằng
60   Điểm Bưu điện xã Trương Lương  Lương Thị Anh 01256823834 Xóm Nà Mừa Xã Trương Lương Huyện Hòa An  Cao Bằng
61   Điểm Bưu điện xã Quang Trung Lý Văn Hiên 01693791510 Xóm Khuổi Khoang Xã Quang Trung Huyện Hòa An  Cao Bằng
62   Điểm Bưu điện xã Hà Trì  Nông Thị Tâm Đan 01662696502 Xóm Khuổi Lừa Xã Hà Trì Huyện Hòa An  Cao Bằng
63   Điểm Bưu điện xã Bạch Đằng Hoàng Thị Nha 0974657067 Xóm Đầu Cầu Xã Bạch Đằng Huyện Hòa An  Cao Bằng
64   Điểm Bưu điện xã Lê Chung  Chu Thanh Tuân 01674023068 Xóm Pác Khuổi Xã Lê Chung Huyện Hòa An  Cao Bằng
65   Điểm Bưu điện xã Hồng Nam  Đàm Văn Cậy 01695013335 Xóm Nà Tổng Xã Hồng Nam Huyện Hòa An  Cao Bằng
66   Điểm Bưu điện xã Ngũ Lão  Trịnh Văn Đới 01675435594 Xóm Nà Tú Xã Ngũ Lão Huyện Hòa An  Cao Bằng
Huyện Nguyên Bình
67 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện văn hóa TT Nguyên Bình Hoàng Thị Hà 0978606625 Tổ 4 TT Nguyên Bình Huyện Nguyên Bình Cao Bằng
68   Điểm Bưu điện văn hóa TT Tĩnh Túc Đoàn Thị Quyên 0948143488 Tổ 7 TT Tĩnh Túc Huyện Nguyên Bình Cao Bằng
69   Điểm Bưu điện văn hóa xã Minh Tâm Mạc Hoài Tự 01258497999 Pác Phai Xã Minh Tâm Huyện Nguyên Bình Cao Bằng
Huyện Thạch An
70 Đại lý thu Bưu điện Điểm Bưu điện huyện Thạch An Đinh Thị Ngọc Dung 01674.803.898 Khu 2 TT Đông khê Huyện Thạch An Cao Bằng
71   Điểm Bưu điện văn hóa xã Kim Đồng Lương Hồng Quân 01234.309.566 Xóm Nà Vai  Xã Kim Đồng Huyện Thạch An Cao Bằng
72   Điểm Bưu điện văn hóa xã Thụy Hùng Hoàng Ích Biển 0949.680.785 Xóm Cốc Bào Xã Thụy Hùng Huyện Thạch An Cao Bằng
73   Điểm Bưu điện văn hóa xã Thái Cường Nông Thị Loan 0917.864.528 Xóm Lũng Nọoc Xã Thái Cường Huyện Thạch An Cao Bằng
74   Điểm Bưu điện văn hóa xã Canh Tân Nguyễn Thị Phạy 0917.864.863 Xóm Đông Muổng Xã Canh Tân Huyện Thạch An Cao Bằng
75   Điểm Bưu điện văn hóa xã Quang Trọng Trần Văn Tình 0904.516.503 Xóm Pò Bẩu Xã Quang Trọng Huyện Thạch An Cao Bằng
76   Điểm Bưu điện văn hóa xã Vân Trình Đinh Thị Cương 0917.053.289 Xóm Nà Ảng Xã Vân Trình Huyện Thạch An Cao Bằng
77   Điểm Bưu điện văn hóa xã Danh Sỹ Nông Thị Lâm 0949.269.961 Xóm Bản Pằng Xã Danh Sỹ Huyện Thạch An Cao Bằng
Tổng số: 77