Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Cụm thi đua số II, Bảo hiểm xã hội 09 tỉnh miền núi phía Bắc.

05/03/2014 12:00 AM


Ngày 20/02/2013, tại Thành phố Cao Bằng, Cụm thi đua số II – Bảo hiểm xã hội 09 tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

          Ngày 20/02/2013, tại Thành phố Cao Bằng, Cụm thi đua số II – Bảo hiểm xã hội 09 tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đồng chí: Phạm Lương Sơn - Trưởng ban Thực hiện chế độ chính sách BHYT, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban Chi, đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Phó Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng, BHXH Việt Nam, đồng chí Bùi Quý Quyết - Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Cao Bằng, các đồng chí là Lãnh đạo BHXH 09 tỉnh miền núi phía Bắc, các đồng chí nguyên là Giám đốc BHXH các đơn vị trong Cụm thi đua, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và chuyên viên theo dõi công tác thi đua khen thưởng của BHXH 9 tỉnh miền núi phía Bắc.

          Năm 2013, tuy còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ nhưng các đơn vị trong Cụm thi đua số II đã nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động. Đặc biệt Cụm thi đua đã tổ chức Hội nghị “Chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành BHXH với phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những nội dung thi đua cụ thể, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó tạo không khí thi đua đua sổi nổi, rộng khắp trong toàn Cụm.

          Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội nghị đã tiến hành bình bầu các danh hiêụ thi đua và hình thức khen thưởng năm 2013 đối với các đơn vị trong Cụm. Kết quả bình xét đề nghị: tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH tỉnh Cao Bằng, Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho BHXH tỉnh Cao Bằng, BHXH tỉnh Bắc Kạn; đề nghị  tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BHXH tỉnh Cao Bằng, tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho BHXH các tỉnh: Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên và 9 cá nhân, 9 tập thể (phòng nghiệp vụ; BHXH huyện) trong phong trào thi đua “Chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành BHXH với phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội nghị cũng bầu BHXH tỉnh Lào Cai là Cụm trưởng, BHXH tỉnh Điện Biên là Cụm phó Cụm thi đua số II năm 2014; phát động phong trào thi đua yêu nước và ký giao ước thi đua năm 2014 phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Chuyển giao đơn vị Cụm trưởng giữa BHXH tỉnh Cao Bằng (năm 2013)
 với BHXH tỉnh Lào Cai (năm 2014).

          Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng biểu dương những kết quả của BHXH các tỉnh trong Cụm đã đạt được, nhất là tỷ lệ Thu BHXH, BHYT toàn Cụm cao hơn và tỷ lệ nợ đọng thấp hơn bình quân cả nước, đồng thời nhấn mạnh: trong năm 2014, phát huy những kết quả đạt được, Cụm thi đua cần phát động các phong trào thi đua gắn với những nội dung, chỉ tiêu thi đua thiết thực nhằm phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH tinh thông về nghiệp vụ, trong sạch về đạo đức, phẩm chất; Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề xuất các giải pháp khả thi đồng thời động viên, khuyến khích các tập thể và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Lê Bạch Hồng – Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

          Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Bạch Hồng - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam`đã trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho 02 tập thể, 05 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 tập thể, 05 cá nhân thuộc Cụm thi đua số II.

Các đồng chí nguyên là Giám đốc BHXH các tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Giang    
 đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì.

Đ/c Lê Bạch Hồng - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng
 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị trong Cụm.