1. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

2. Giải quyết hưởng chế độ thai sản

3. Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN

4. Giải quyết hưởng BHXH một lần

5. Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu

6. Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát

7. Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN

8. Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

9. Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

10. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất