Danh sách các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN qua rà soát (số liệu tính đến ngày 30/4/2019)

17/05/2019 12:00 AM


TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Số lao động
1 2 3 4
I Thành phố Cao Bằng   61
1 Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Nam Hồng Km 5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. 2
2 Doanh nghiệp Xây dựng Minh Tuấn Số nhà 207, tổ 24, phố Bằng Giang, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 2
3 Doanh nghiệp Tư nhân  Hùng Thịnh Tổ 7, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 2
4 Doanh nghiệp Tư nhân Duyên Hòa Tổ 5, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 1
5 Công ty TNHH Một thành viên Thái Thụy Tổ 12, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 1
6 Hợp tác xã Sửa chữa ô tô Thành Đạt (Trương Văn Lợi) Xóm Khau Cung, xã Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. 2
7 Hợp tác xã Tân Tiến Tổ 20, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 1
8 Hợp tác xã Thanh Sơn Tổ 12, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 2
9 Công ty Cổ phần Khoáng sản Huy Hùng Số nhà 10, tổ 14, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 1
10 Doanh nghiệp Tư nhân Vận tải Hồng Dũng Số nhà 014, tổ 27, phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 7
11 Công ty TNHH Một thành viên Thiên Mộc Số 106, Tổ 6, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. 6
12 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng công trình 129 Số nhà 020, Tổ 7, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. 7
13 Doanh nghiệp Tư nhân Vương Hoàng Tổ 12, phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng 2
14 Công ty TNHH Thương mại Nhung Đối Số 026, Tổ 1, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 6
15 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 116 Số nhà 041A, tổ 1, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 2
16 Doanh nghiệp Tư nhân Phương Trinh Cao Bằng Số nhà 050, tổ 28, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 3
17 Công ty TNHH Tiến Thành Cao Bằng Số nhà 28, ngõ 111, tổ 23, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 2
18 Công ty TNHH Hoàng Long TN Số nhà 058, tổ 15, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 2
19 Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Tiến Phát Tổ 17, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 2
20 Công ty TNHH Thương mại Châu Giang Cao Bằng Tổ 22, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 1
21 Công ty TNHH thương mại và Vận Tải Hồng Tiến Số nhà 27B, Tổ 7, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng 3
22 Công ty TNHH Thần Việt Cao Bằng Tổ 5, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng 3
23 Công ty TNHH Lợi Na Cao Bằng Số nhà 063, Tổ 5, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng 1
II Bảo Lâm   12
1 Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng và Thương mại Đức Quý Xóm Nà Pồng, xã Lý Bôn huyện Bảo Lâm. 8
2 Doanh nghiệp Tư nhân 568 Xóm Nà Pồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm. 2
3 Hợp tác xã Vĩnh Quang Xóm Nà Tốm, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm 2
III Bảo Lạc   4
1 Doanh nghiệp Tư nhân Quang Thình Khu 1, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. 1
2 Công ty TNHH 168 Hà Giang NR: Ông Dương Văn Tường, tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. 1
3 Công ty TNHH Xây dựng Hùng Hiếu Cao Bằng NR: Bà Phương Thị Tiệm, Khu I, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. 1
4 Công ty TNHH Phú Hộ Xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc. 1
IV Hà Quảng   10
1 Công ty TNHH xây dựng Tân Hưng Cao Bằng NR: ông Nguyễn Văn Dịu, xóm Bản Giàng, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. 2
2 Hợp tác xã Cường Thành Xóm Địa Lan, xã Nà Sác huyện Hà Quảng. 3
3 Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Trường Hà SN B071, Xuân Đại, Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. 2
4 Cty TNHH Một thành viên Hoàng Hính Xuân Lộc, Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. 2
5 Hợp tác xã Hùng Linh Xóm Yên Luật, Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. 1
V Trùng Khánh   1
1 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Bản Giốc Tại nhà điều hành phân giới cắm mốc, Xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, thị trấn Trùng Khánh 1
VI Hạ Lang   3
1 Công ty TNHH xây dựng Thiên Phú Cao Bằng Xóm Sộc Áng, xã An Lạc, huyện Hạ Lang. 1
2 Doanh nghiệp Tư nhân Thúy Nam Cao Bằng Thôn Bản Nhăng, xã Đức Quang, huyện Hạ Lang. 2
VII Quảng Uyên   8
1 Công ty TNHH xây dựng Quốc Khánh Cao Bằng Pác Cam, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên 4
2 Hợp tác xã Hợp Long Đà Vỹ Dưới, xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên 3
3 Hợp tác xã Long Chiến Pác Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên 1
VIII Hòa An   1
1 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Linh 88 Xóm Bến Đò, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An. 1
IX Nguyên Bình   12
1 Hợp tác xã Hoàng Phú Gòi Gà, Minh Tâm, Nguyên Bình 3
2 Hợp tác xã Chế biến miến giong Phia oắc Phia Đén, Thành Công, huyện Nguyên Bình 1
3 Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Phan Thanh Tài Sỏng, Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 1
4 Hợp tác xã Phúc Lộc Nà Po, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình 5
5 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Kim Tước Tổ 4, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình. 2
X Thạch An   1
1 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Khang Tổ dân phố 1, Thị trấn Đông Khê, Thạch An. 1
48     113

  • TIN BÀI LIÊN QUAN