Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/01/2018)

25/05/2018 12:00 AM


TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Số lao động
1 2 3 4
A Kiểm tra năm 2012-2015    288
I  Thành phố Cao Bằng   206
1 Công ty TNHH Một thành viên Châu Huy  Tổ 4, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
2 Công ty TNHH Một thành viên 279 Số nhà A032, tổ 4, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
3 Công ty TNHH dịch vụ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Hường Anh Tuấn Xóm 4B1, xã Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 3
4 Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Nam Hồng Km 5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 5
5 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Chi Lâm Số nhà 181, tổ 32, phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 5
6 Công ty  TNHH  Xây dựng  Hồng Nga Số nhà 017, tổ 7, Phố Cũ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 3
7 Công ty TNHH Công nghệ đầu tư Thương mại Huy Tùng Số nhà C248, tổ 9, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 8
8 Doanh nghiệp Tư nhân Thịnh Phương Số nhà 050, tổ 28, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 7
9 Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu Vàng Số nhà 039, tổ 01, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
10 Công tyTNHH Thiên Long Thanh SN 002 Tổ 3, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 4
11 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thái Hòa Tổ 10, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 12
12 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thông Toàn Tổ 11, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 3
13 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bảo Hà Tổ 3, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 8
14 Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Phương Đạt Số nhà 276, tổ 01, Phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 8
15 Doanh nghiệp Tư nhân CN Con đường Mới Ki ốt số 4, Công ty CP dược & vật tư y tế, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
16 Doanh nghiệp Thanh Phương Số nhà 137, Phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 4
17 Công ty TNHH ĐT và Xây dựng Anh Long Số nhà 20, ngõ 001, tổ 10 Đường Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng 2
18 Công ty TNHH Đông Hùng Tú Số nhà 011, tổ 21, phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 3
19 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Bích Số nhà 050, tổ 24, phố Bằng Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
20 Doanh nghiệp   Xây dựng Minh Tuấn Số nhà 207, tổ 24, phố Bằng Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
21 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Lan Anh Số nhà 217, tổ 24, phố Bằng Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
22 Công ty TNHH Vĩnh Duy Số nhà 026, tổ 3, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 8
23 Doanh nghiệp Tư nhân  Hùng Thịnh Tổ 7, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
24 Doanh nghiệp Sản xuất vật liệu Hồng Hào Tổ 16, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 6
25 Công ty TNHH  Xây dựng 915 Tổ 20, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
26 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ngọc Xuân Xóm Trúc II, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
27 Doanh nghiệp Tư nhân  Hoàng Việt Tổ 19, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 15
28 Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Nam Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 9
29 Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Hồ Cúc Số nhà 20, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 5
30 Doanh nghiệp Xây dựng Mạnh Giang Số nhà 096, tổ 3, Phố Cũ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
31 Công ty TNHH Long Giang Tổ 5, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
32 Doanh nghiệp Tư nhân Duyên Hoà Tổ 5, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 6
33 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 811 Tổ 5, Phường sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 6
34 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Dung Cao Bằng Tổ 1, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 5
35 Công ty TNHH Một thành viên Hữu Bình Cao Bằng Tổ 11, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
36 Công ty TNHH Một thành viên Thái Thụy Tổ 12, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
37 Công ty TNHH Một thành viên Kim Đàm Số 033, tổ 25, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
38 Công ty TNHH Một thành viên Huế Hương Tổ 28, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
39 Công ty TNHH Một thành viên Nhôm Việt Pháp Cao Bằng Tổ 19, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 3
40 Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Thiên Cao Bằng SN 050, tổ 23, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 6
41 Công ty TNHH Thương mại Hoàn Hùng Xóm Khau Hân, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 7
42 Doanh nghiệp Tư nhân Vàng Bạc Minh Hòa SN 016, tổ 7, đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
43 Công ty TNHH vàng bạc Kim Thanh Cao Bằng SN 024, phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng 4
44 Công ty TNHH khai thác và Chế biến KS Cao Bằng Tổ 6, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
45 Công tyTNHH Xây dựng Nam Vũ Xóm 2, thôn Hồng Quang, Xã Hưng Đạo Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 5
46 Công ty TNHH Hai Thành viên Thương mại và Dịch vụ Công Nghệ Số SN 204, Tổ 1, Phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
47 Công ty cổ phần Khoáng sản Phú Tài SN 012, tổ 7, phố Cũ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
48 Công ty TNHH đầu tư Thương mại Du lịch Ngọc Long Số 03, tổ 11, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
49 Công ty TNHH Thương mại Du lịch Linh Nhi Số 99, Tổ 31, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
50 Công ty TNHH Một thành viên Cát Phượng Cao Bằng Tổ 1, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
51 Công ty TNHH Một thành viên 135 Gia Thành SN 093, Tổ 2, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
52 Công ty TNHH 89 VINA Tổ 5, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
53 Công ty TNHH Một thành viên Huy Vũ Cao Bằng Số nhà 027, tổ 2, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
54 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo An ITC SN 75, tổ 15, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
55 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng 236 SN 034, tổ 22, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
56 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Bằng SN 11, Tổ 22, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
57 Công ty TNHH Một thành viên Kim Thủy Mộc Tổ 5, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 6
58 Công ty  TNHH  KS Thương mại Nam Vũ Tổ 3, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
II  Huyện Bảo Lạc   8
1 Doanh nghiệp Tư nhân Quang Thình Khu 1, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 1
2 Công tyy TNHH 168 Hà Giang NR: Ông Dương Văn Tường, tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. 1
3 Công ty TNHH Xây Dựng Hùng Hiếu Cao Bằng NR: Bà Phương Thị Tiệm, Khu I, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 1
4 Công ty TNHH Phú Hộ Xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 5
III  Huyện Hà Quảng   2
1 Công tyy TNHH Xây dựng Tân Hưng Cao Bằng  NR: ông Nguyễn Văn Dịu, Xóm Bản Giàng, Thị Trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 2
IV  Huyện Hạ Lang   10
1 Doanh nghiệp Tư nhân Kiên Cúc Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 4
2 Hợp tác xã Trà Vinh Bằng Ca, xã Lý Quốc,huyện  Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 6
V  Huyện Quảng Uyên   1
1 Doanh nghiệp Tư nhân Như ý Cao Bằng Phố Hồng Thái, Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 1
VI  Huyện Hòa An   11
1 Hợp tác xã Án Lại Án Lại, Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 4
2 Công ty TNHH 1 thành viên Đại Nam Long Xóm Nà Khá, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 3
3 Doanh nghiệp Tư nhân Đức Mạnh Xóm Nà Bưa, xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 4
VII  Huyện Nguyên Bình   35
1 Công ty  TNHH Một thành viên Thế Hùng Xóm Nà Bao, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 7
2 Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Minh Quang Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 4
3 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Thúy Tổ 9, Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 9
4 Hợp tác xã Miến Giong Phia Đén Xóm Phia Đén xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 8
5 Hợp tác xã Hùng Vương Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 4
6 Công ty TNHH Một thành viên đầu tư Xây dựng Thanh Hải Xóm Tài Sỏm, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 3
VIII Huyện Thạch An   15
1 Doanh nghiệp Tư nhân An Giang Cao Bằng SN 96, đường 208, Tổ dân phố 1, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 3
2 Hợp tác xã chế biến Lâm Sản 1 5 Chang Khuyên, Thị trấn Đông Khê, Thạch An,  tỉnh Cao Bằng 5
3 Công ty TNHH tư vấn đầu tư Xây dựng An Khang Tổ dân phố 1, Thị trấn Đông Khê, Thạch An, tỉnh Cao Bằng 3
4 Hợp tác xã Việt Trung Chang Khuyên, Thị trấn Đông Khê, Thạch An, tỉnh Cao Bằng 4
B Kiểm tra năm 2017  #REF! 17
I BHXH thành phố kiểm tra   3
1 Doanh nghiệp tư nhân Anh Khang Cao Bằng SN 097, Tổ 11, Phường Ngọc Xuân, Thành phố  Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 3
II Huyện Bảo Lâm   2
1 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Nam Cao 88 Thôn Nà Mon, Xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 1
2 Doanh nghiệp tư nhân Tân Kiệt Phát Khu II, Thị Trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 1
III Huyện Bảo Lạc   2
1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quan Đạo Tại nhà máy gạch, xóm Cốc Mặn, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng 2
 IV Huyện Trùng Khánh   2
1 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Bản Giốc Tại nhà điều hành phân giới cắm mốc, Xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, Thị trấn Trùng Khánh 1
2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Sơn Khánh Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 1
V Huyện Phục Hòa   4
1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Đại Cao Bằng Xóm Cốc Đứa, Xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 4
VI Huyện Nguyên Bình   3
1 DN TN vàng bạc Thúy Ngoạn Tổ dân phố 4, Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 3
VII Huyện Thạch An   1
1 Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Dương Xóm Khuổi Đăm, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 1
88     305

  • TIN BÀI LIÊN QUAN