Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/07/2018)

22/08/2018 12:00 AM


TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Số lao động
1 2 2 3
I Thành phố Cao Bằng   12
1 Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Nam Hồng Km 5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
2 Công ty  TNHH  Xây dựng  Hồng Nga Số nhà 017, tổ 7, Phố Cũ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
3 Doanh nghiệp Xây dựng Minh Tuấn Số nhà 207, tổ 24, phố Bằng Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
4 Doanh nghiệp Tư nhân  Hùng Thịnh Tổ 7, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
5 Doanh nghiệp Sản xuất vật liệu Hồng Hào Tổ 16, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  
6 Doanh nghiệp Tư nhân thương mại Hồ Cúc Số nhà 20, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 2
7 Doanh nghiệp Xây dựng Mạnh Giang Số nhà 096, tổ 3, Phố Cũ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  
8 Công ty TNHH Một thành viên Nhôm Việt Pháp Cao Bằng Tổ 19, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  
9 Doanh nghiệp Tư nhân Duyên Hoà Tổ 5, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  
10 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Dung Cao Bằng Tổ 1, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  
11 Công ty TNHH Một thành viên 135 Gia Thành SN 093, Tổ 2, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 1
12 Công ty TNHH Một thành viên Hữu Bình Cao Bằng Tổ 11, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  
13 Công ty TNHH Một thành viên Thái Thụy Tổ 12, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  
14 Công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc Kim Thanh Cao Bằng SN 024, phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng 1
II Bảo Lâm   3
1 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Nam Cao 88 Thôn Nà Mon, Xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 1
2 Doanh nghiệp tư nhân Tân Kiệt Phát Khu II, Thị Trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 2
III Bảo Lạc   6
1 DN tư nhân Quang Thình Khu 1, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 1
2 Công ty TNHH 168 Hà Giang NR: Ông Dương Văn Tường, tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. 1
3 Công ty TNHH XD Hùng Hiếu Cao Bằng NR: Bà Phương Thị Tiệm, Khu I, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 1
4 Công ty TNHH Phú Hộ Xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 1
5 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quan Đạo Tại nhà máy gạch, xóm Cốc Mặn, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng 2
IV Hà Quảng   2
1 Cty TNHH xây dựng Tân Hưng Cao Bằng NR: ông Nguyễn Văn Dịu, Xóm Bản Giàng, Thị Trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 2
V Trùng Khánh   0
1 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Bản Giốc Tại nhà điều hành phân giới cắm mốc, Xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, Thị trấn Trùng Khánh  
2 CT TNHH 1TV Tân Sơn Khánh Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng  
VII Phục Hòa   1
1 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đại Cao Bằng Xóm Cốc Đứa, Xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 1
IX Nguyên Bình   2
1 Hợp tác xã Hùng Vương Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 2
X Thạch An   4
1 Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Khang Tổ dân phố 1, Thị trấn Đông Khê, Thạch An, tỉnh Cao Bằng 1
2 Hợp tác xã Việt Trung Chang Khuyên, Thị trấn Đông Khê, Thạch An, tỉnh Cao Bằng 2
3 Công ty TNHH xây dựng TM Ngọc Dương Xóm Khuổi Đăm, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 1
      30

  • TIN BÀI LIÊN QUAN