Danh sách các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT qua rà soát từ năm 2012 đến tháng 5/2017 (số liệu tính đến ngày 31/01/2019)

18/02/2019 12:00 AM


TT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Số lao động
1 2 2 3
I Thành phố Cao Bằng   10
1 Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Nam Hồng Km 5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng. 2
2 Doanh nghiệp Xây dựng Minh Tuấn Số nhà 207, tổ 24, phố Bằng Giang, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 2
3 Doanh nghiệp Tư nhân  Hùng Thịnh Tổ 7, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 2
4 Doanh nghiệp Xây dựng Mạnh Giang Số nhà 096, tổ 3, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 1
5 Doanh nghiệp Tư nhân Duyên Hoà Tổ 5, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. 1
6 Công ty TNHH Một thành viên Hữu Bình Cao Bằng Tổ 11, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng. 1
7 Công ty TNHH Một thành viên Thái Thụy Tổ 12, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng. 1
II Bảo Lâm   1
1 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Nam Cao 88 Thôn Nà Mon, Xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm. 1
III Bảo Lạc   4
1 Doanh nghiệp tư nhân Quang Thình Khu 1, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. 1
2 Công ty TNHH 168 Hà Giang NR: Ông Dương Văn Tường, tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. 1
3 Công ty TNHH XD Hùng Hiếu Cao Bằng NR: Bà Phương Thị Tiệm, Khu I, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. 1
4 Công ty TNHH Phú Hộ Xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc. 1
IV Hà Quảng   2
1 Công ty TNHH xây dựng Tân Hưng Cao Bằng NR: ông Nguyễn Văn Dịu, Xóm Bản Giàng, Thị Trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng. 2
V Trùng Khánh   2
1 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Bản Giốc Tại nhà điều hành phân giới cắm mốc, Xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy, thị trấn Trùng Khánh 1
2 Công ty TNHH 1TV Tân Sơn Khánh Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. 1
VI Nguyên Bình   2
1 Hợp tác xã Hùng Vương Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình. 2
VII Thạch An   1
1 Công ty TNHH tư vấn xây dựng An Khang Tổ dân phố 1, Thị trấn Đông Khê, Thạch An. 1
17     22

  • TIN BÀI LIÊN QUAN