Kết quả ấn tượng trong công tác phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

21/01/2020 02:13 PM


Năm 2019, chỉ tiêu về BHXH tự nguyện BHXH Việt Nam giao cho BHXH tỉnh là rất cao, trong khi đối tượng tham gia BHXH bắt buộc ngày càng giảm do việc thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, các doanh nghiệp cắt giảm nhiều lao động do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh... Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh một mặt phải thực hiện chỉ tiêu BHXH Việt Nam, Tỉnh giao về BHXH tự nguyện, mặt khác phải phát triển thêm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để bù đắp cho sự sụt giảm của BHXH bắt buộc.

Xác định được những khó khăn, thách thức đó, ngay từ đầu năm 2019, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, cụ thể để phát triển đối tượng tham gia như: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho các huyện, thành phố; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng; Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan Bưu điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện, thành phố...

Ảnh: Hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại huyện Nguyên Bình

Lễ ra quân ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Thành phố Cao Bằng

Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh và việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 của BHXH tỉnh Cao Bằng đã đạt được kết quả hết sức ấn tượng: Số người tham gia BHXH tự nguyện là 7.513 người, đạt 112,4% kế hoạch giao, tăng 5.072 (207%) so với năm 2018. Kết quả đó là tiền đề, là động lực để BHXH tỉnh Cao Bằng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện được BHXH Việt Nam giao năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Bá Tuynh -  P. Truyền thông và PTĐT

  • TIN BÀI LIÊN QUAN