THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ VƯỢT QUÁ 6 THÁNG LƯƠNG CƠ SỞ CHO NGƯỜI BỆNH BHYT, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI BỆNH KHI ĐI KCB

04/05/2020 09:46 AM


Trong 04 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết 08 trường hợp, thanh toán trực tiếp lại chi phí cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở với số tiền trên 117 triệu đồng, trong đó có trường hợp thanh toán lại với số tiền trên 64 triệu đồng.

Hiện nay, theo quy định người bệnh có thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đúng tuyến tại các cơ sở KCB tính từ ngày 01 tháng 01 lũy kế trong năm tài chính đến thời điểm đủ 6 tháng lương cơ sở theo quy định, khi mang chứng từ thể hiện việc đóng số tiền cùng chi trả đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả. Theo đó, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả sẽ được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Đồng thời, được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp lại phần chi phí cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở./.

                                     Lan Uyên – BHXH tỉnh Cao Bằng