Đảng bộ BHXH tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành (đợt II/2019)

01/11/2019 10:09 AM


Ngày 29/10/2019, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2019)

Nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Ngày 29/10/2019, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2019).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Đỏ –  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Đoàn thể, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lục Thị Việt Hằng- Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy BHXH tỉnh, Chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lục Thị Việt Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Đây là những Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận hết sức quan trọng, đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập trung trí tuệ, tư duy, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lắng nghe và tiếp thu các nội dung báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận mới ban hành.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Đỏ – Trưởng Ban Tuyên giáo – Đoàn thể Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2019), cụ thể một số văn bản như: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương về việc chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Kết luận số 387-KH/TU ngày 04/10/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 04/10/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 04/10/2019 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 390-KH/TU ngày 09/10/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị…

               

Đ/c Hoàng Văn Đỏ - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo – Đoàn thể, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp quán triệt, triển khai các văn bản tại Hội nghị

Qua Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đã nắm vững hơn những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luậncủa Trung ương, của Tỉnh mới ban hành, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan đơn vị và nhiệm vụ của từng cá nhân một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp./.

                                                                             Dương Ngân – Phòng TCCB

  • TIN BÀI LIÊN QUAN