BHXH huyện Nguyên Bình: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngay từ đầu năm

11/03/2020 08:00 AM


Ngay từ đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Nguyên Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2020, BHXH huyện được giao phát triển đối tượng BHXH tự nguyện 902 người (tăng 525 người, tăng 140% so với năm 2019). Với quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã chủ động phối hợp tốt với Bưu điện huyện trong việc tuyên truyền, vận động đối tượng đã tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019 tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức tuyên truyền trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại xã Lăng Môn, Thái Học và các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình.

Trong 02 tháng đầu năm, đã tuyên truyền, vận động được 44 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2019 đồng thời vẫn duy trì số đối tượng đã tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 (chỉ giảm đối với các đối tượng chết, chuyển đóng BHXH bắt buộc) .

Kết quả trên tuy chưa thật sự cao nhưng sẽ là động lực để tập thể viên chức, người lao động BHXH huyện Nguyên Bình tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 do BHXH tỉnh giao.

Hoàng Thị Bích Xuân - BHXH huyện Nguyên Bình