06/05/2020 05:19 PM

Trong Quý I/2020, BHXH tỉnh Cao Bằng xử lý vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị nợ đọng BHXH, BHTN với số tiền trên 18 triệu đồng.

05/05/2020 12:00 PM

Ngày 24/4/2020, Thủ Tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch ...

04/05/2020 09:46 AM

Trong 04 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết 08 trường hợp, thanh toán trực tiếp lại chi phí cùng chi trả lớn hơn 06 ...

29/04/2020 05:02 PM

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc ...

29/04/2020 04:51 PM

Về sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

22/04/2020 10:51 AM

Thực hiện 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Ủy ban nhân dân ...

21/04/2020 09:40 AM

Ngày 14/4/2020, Bưu điện tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình Livestream tuyên truyền về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) ...

10/04/2020 08:00 AM

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an ...

09/04/2020 08:00 AM

Ngày 03/3/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-BHXH về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải ...

03/04/2020 06:09 PM

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19, theo đó phải thực hiện ...

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 đơn vị sử dụng lao động vi phạm nợ đọng BHXH, BHTN

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch Covid-19

THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ VƯỢT QUÁ 6 THÁNG LƯƠNG CƠ SỞ CHO NGƯỜI BỆNH BHYT, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI BỆNH KHI ĐI KCB

BHXH tỉnh Cao Bằng công bố quyết định về tổ chức và nhân sự đối với các đơn vị trực thuộc

THÔNG BÁO

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19

Bưu điện tỉnh Cao Bằng phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng với tổ chức Chương trình Livestream tuyên truyền phát triển người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện trên mạng xã hội Facebook

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

BHXH tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

THÔNG BÁO CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH COVID-19