Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính để khuyến khích người cai nghiện tự nguyện

03/05/2017 12:00 AM


Những năm qua, cai nghiện tự nguyện luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác cai nghiện.

Những năm qua, cai nghiện tự nguyện luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác cai nghiện. Tuy nhiên, hiện nay số người tự nguyện đi cai nghiện vẫn còn ít do còn vướng những bất cập trong pháp luật, thủ tục hành chính.

matuy 25417.jpg
Bên trong một cơ sở cai nghiện tự nguyện

Cả nước có 22 cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính hết năm 2016, cả nước đã cấp, cấp lại giấy phép cho 22 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập, trong đó 19 cơ sở được cấp phép hoạt động theo mô hình cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy; 3 cơ sở được cấp phép hoạt động theo mô hình thực hiện đầy đủ quy trình cai nghiện phục hồi gồm có: cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy và thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện; không có cơ sở nào chỉ hoạt động theo mô hình giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện.

Đến nay, tổng cộng trong hơn 16 năm đã tổ chức cai nghiện cho khoảng 25.000 lượt người, chiếm khoảng 31% số người cai nghiện ma túy tự nguyện (25.000 lượt người/80.000 lượt người), trung bình hàng năm tổ chức điều trị, cai nghiện ma túy cho khoảng 1.600 lượt người, với thời gian cai nghiện từ 15 ngày đến 2 năm; trong đó chủ yếu là cai nghiện từ 15 ngày đến 1 tháng.

Trong giai đoạn 2003-2016, các cơ sở cai nghiện của nhà nước đã tổ chức cai nghiện tự nguyện cho khoảng 55.000 lượt người, chiếm gần 67% số lượt người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (55.000 lượt người/80.000 lượt người), trung bình hàng năm cai nghiện cho khoảng 3.500 lượt người tại 110 cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc có chức năng cai nghiện tự nguyện.

Nhìn chung công tác cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập đang được nhiều địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cai nghiện nhằm khuyến khích người nghiện tự nguyện đăng ký cai nghiện, đồng thời có những chính sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí trong 3-6 tháng về kinh phí, hoặc đóng góp theo tỷ lệ 70% nhà nước hỗ trợ, 30% cá nhân người nghiện đóng góp như: thành phố Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Hải phòng, Quảng Ninh... Tính đến nay đã có trên 7.000 người tham gia cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập.

Còn nhiều bất cập

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, số lượng người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại cơ sở dân lập không nhiều, hàng năm vào ít từ 20-60 lượt người nghiện và 12 cơ sở hoạt động ở mức bình thường, hàng năm cắt cơn, giải độc cho trên 100 người nghiện.

Theo Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Hồ sơ xin đi cai nghiện chưa đơn giản hóa thủ tục, quy trình chưa linh hoạt, vi phạm nguyên tắc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin; thời gian xem xét cai nghiện “Đơn xin đi cai nghiện; bản sao chứng minh hoặc hộ khẩu (Điều 19); tiếp nhận hồ sơ chậm nhất 7 ngày phải thông báo tiếp nhận hoặc không (Điều 20)”,  như vậy gây khó khăn cho người nghiện, trong khi họ tự đóng tiền đi cai nghiện ma túy tự nguyện.

Điều 22 Nghị định trên quy định thời gian cai nghiện ma túy “thực hiện một quy trình tối thiểu 20 ngày; cả quy trình tối thiểu 6 tháng” như vậy là chưa linh hoạt, cai nghiện tự nguyện nếu người nghiện ma túy tự nguyện bỏ tiền, họ không hài lòng với cơ sở cai nghiện có quyền từ bỏ không tiếp tục thực hiện.

Điều 23 quy định “Khi hết thời gian cai nghiện cấp giấy chứng nhận, bản nhật xét kết quả cai nghiện và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú” điều này không thực tế (100% các cơ sở cai nghiện dân lập không thực hiện), đồng thời quy định này vô tình không khuyến khích đi cai nghiện tự nguyện và vi phạm nguyên tắc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật.

Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, Điều 48 Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định “Cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú” là không khuyến khích người nghiện tự nguyện đi cai nghiện và vi phạm nguyên tắc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật của người đi cai nghiện tự nguyện, trong khi quy định hiện hành người nghiện ma túy không thuộc diện chính sách phải đóng tiền.

Cũng theo Nghị định 135, Điều 26, 27, 48 quy định hồ sơ đăng ký, thời hạn xét hồ sơ của người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và quy định khi hết thời hạn chữa trị, phục hồi được cấp giấy chứng nhận và gửi Bản sao Giấy chứng nhận “đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú”. Điều này không khuyến khích người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện vì sợ lộ danh tính, thực tế điều này cũng không thực tế vì không cơ sở cai nghiện nào gửi giấy này theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ xây dựng ban hành Nghị định quy định về cai nghiện tự nguyện trong bối cảnh hiện tại là hết sức cần thiết nhằm kịp thời khắc phục, tháo gỡ những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật về cai nghiện tự nguyện.

Trong đó, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính đi cai nghiện ma túy theo đúng Điều 28 Luật Phòng, chống ma túy chỉ cần Đơn xin đi cai nghiện; không cần phải Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (trừ trường hợp hưởng hỗ trợ ngấn sách nhà nước cần phải lưu giữ các tài liệu chứng minh, tránh lạm dụng ngân sách), đồng thời quy định thời gian xem xét tiếp nhận người tự nguyện vào cai nghiện từ 7 ngày sang ngay sau khi tiếp nhận người tham gia sử dụng dịch vụ cai nghiện tự nguyện.

Không quy định thời gian cai nghiện cứng nhắc là 6 tháng đến 12 tháng phải nội trú tại cơ sở cai nghiện cộng lập hoặc tối thiểu 20 ngày cơ sở cai nghiện ma túy dân lập… mà quy định theo hướng mở, người nghiện có thể lựa chọn các dịch vụ cai nghiện.

Bỏ việc thông báo hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cứ trú tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP; Nghị định số 147/2003/NĐ-CP và tuân thủ nguyên tắc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật thông tin của người tự nguyện tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện.

Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện để cụ thể hóa Luật Phòng, chống ma túy có quy định “Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện ma tuý; Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy”.

Nguồn tin BHXH Việt Nam