Bộ Y tế: Hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật

04/05/2017 12:00 AM


Bộ Y tế vừa ban hành văn bản 1024/BYT-AIDS gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật.

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản 1024/BYT-AIDS gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật.

 ARV 130815.jpg
Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, do tính chất đặc thù của quá trình điều phối, quản lý, sử dụng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) và thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế được Bộ Y tế cấp bằng hiện vật để điều trị miễn phí cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở y tế nhận thuốc mua sắm từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện việc phân phối, tiếp nhận và thanh quyết toán thuốc theo hướng dẫn kèm theo công văn này; Các cơ sở y tế nhận thuốc từ nguồn viện trợ dự án thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) và Qũy Clinton, thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BYT-BTC ngày 19/11/2007 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) cho phòng, chống HIV/AIDS; Các cơ sở y tế nhận thuốc từ nguồn viện trợ của Dự án Qũy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam và các dự án độc lập khác thuộc Cục Phòng chống HIV/AIDS thực hiện theo hướng dẫn của từng dự án, không thuộc phạm vi áp dụng của hướng dẫn này.

Hướng dẫn áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp y tế có tổ chức bộ máy kế toán quản lý và sử dụng thuốc điều trị kháng virus HIV (ARV) và thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) mua từ nguồn ngân sách nhà nước và cấp bằng hiện vật để điều trị miễn phí cho người bệnh AIDS và người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS, cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở y tế có trách nhiệm tiếp nhận, phân phối, hoạch toán kế toán và thanh quyết toán thuốc theo đúng chế độ quản lý tài chính; chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành và các quy định tại hướng dẫn.

Đối với các cơ sở y tế ngoài công lập có sử dụng thuốc ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế từ nguồn ngân sách Trung ương cấp bằng hiện vậy để điều trị cho bệnh nhân thì cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn tiếp nhận, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản, sử dụng, tập hợp chứng từ và thực hiện kí biên bản giao nhận, thu hồi chứng từ, hạch toán kế toán, thanh quyết toán thuốc và lưu giữ chứng từ của các cơ sở y tế ngoài công lập theo đúng chế độ quản lý tài chính…

Đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp nhận, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản, vận chuyển cung ứng thuốc; cơ quan chuyên trách Phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh và các cơ sở y tế thực hiện việc giao nhận thuốc đúng thủ tục giao nhận hàng hóa, theo yêu cầu điều chuyển thuốc của Cục Phòng, chống AIDS.

Nguồn tin BHXH Việt Nam