26/11/2014 12:00 AM

Ngày 21/11/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng đã công bố Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 06 cán bộ thuộc BHXH tỉnh Cao Bằng.

26/11/2014 12:00 AM

Ngày 24/11/2014, Bưu điện tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác thu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự ...

15/11/2014 12:00 AM

Trong các ngày 07 đến ngày 09/11/2014, tại Lào Cai, Cụm thi đua số II, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tổ chức Hội thi Văn nghệ, Thể thao chào mừng 20 năm ...

06/11/2014 12:00 AM

Thực hiện kế hoạch số 122/ KH – BHXH ngày 19/9/2014 của UBND thành phố Cao Bằng, vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Cao Bằng với sự phối hợp ...

04/11/2014 12:00 AM

Trong 3 ngày, từ ngày 03 đến ngày 05/11/2014, tại Thành phố Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị ...

29/10/2014 12:00 AM

Từ ngày 23- 24/10/2014, tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2014

29/10/2014 12:00 AM

Ngày 24/10/2014, Tại UBND huyện Bảo Lạc, Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Lạc phối hợp với phòng Lao động TB & XH huyện tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về ...

29/10/2014 12:00 AM

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Theo đó, công tác ...

BHXH tỉnh Cao Bằng bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

Tập huấn thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế tự đóng qua cơ quan Bưu điện.

BHXH Thành phố: Chủ động chuẩn bị công tác phát hành thẻ BHYT năm 2015

BHXH tỉnh Cao Bằng tham gia Hội thi Văn nghệ, Thể thao Cụm thi đua số II Bảo hiểm xã hội 09 tỉnh miền núi phía Bắc.

BHXH THÀNH PHỐ: KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

BHXH Việt Nam: Tập huấn phần mềm kế toán BHXH (VSA) tại tỉnh Cao Bằng.

Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng tham dự Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2014.

Bảo Hiểm xã Hội Huyện Bảo Lạc : Tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung về chính sách BHXH, BHYT.

BHXH THÀNH PHỐ: Tăng cường công tác xử lý, thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

BHXH tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai kế hoạch phát hành thẻ BHYT năm 2015 theo luật BHYT sửa đổi, bổ sung