01/08/2014 12:00 AM

Thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày 30/7/2014 BHXH tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Cao Bằng ...

28/07/2014 12:00 AM

Ngày 25/6/2014, BHXH Việt Nam có Công văn số 2228/BHXH-BT về việc thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp ...

28/07/2014 12:00 AM

Qua quá trình thực hiện Công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có phát sinh một số vướng mắc liên quan đến đối tượng và tỷ lệ ...

25/07/2014 12:00 AM

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã chú trọng, quan tâm thực hiện công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 ...

22/07/2014 12:00 AM

Ngày 26/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1049/QĐ-TTg, ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 làm căn ...

01/07/2014 12:00 AM

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tối ngày 27/6/2014 Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng BHXH tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ kỷ ...

20/06/2014 12:00 AM

Thực hiện Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, kể từ ngày ...

20/06/2014 12:00 AM

Sáng ngày 06/6/2014, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến bổ sung một số tội danh về BHXH, BHYT vào Bộ luật Hình sự sửa đổi.

BHXH tỉnh và BIDV Cao Bằng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

BHXH tỉnh Cao Bằng: Tình hình thực hiện kết quả công tác 7 tháng năm 2014

Thu BHXH, BHYT đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bổ sung đối tượng giáo viên mầm non được truy đóng BHXH

Tỉnh ủy Cao Bằng: Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Triển khai phát hành thẻ BHYT theo Quyết định số 1049/QĐ-TTG ngày 26/6/2014 của Thủ tướng chính phủ

Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng BHXH tỉnh Cao Bằng: Tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28-6.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng: Sử dụng mẫu Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (C65-HD) mới.

Triển khai thực hiện truy thu Bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non

Bổ sung một số tội danh về BHXH, BHYT vào Bộ luật Hình sự sửa đổi