Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ, ngang Bộ (95)
Trích yếu: Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 5710/BHXH-TCKT ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT tháng 01, tháng 02 năm 2018
Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày có hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, áp dụng chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Ngày ban hành:
15/03/2017
Ngày có hiệu lực:
15/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: kế hoạch số 344/KH-BHXH "Tuyên truyền về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế" hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)
Ngày ban hành:
09/02/2017
Ngày có hiệu lực:
09/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của BHXH Việt Nam Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
09/01/2017
Ngày có hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 5398/BHXH-CSYT ngày 30/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc Bổ sung Phụ lục Hợp đồng KCB BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 169/BHXH-CSYT ngày 18/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015
Ngày ban hành:
18/01/2017
Ngày có hiệu lực:
18/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 5243/BHXH-ST ngày 27 tháng 12 năm 2016 của BHXH Việt Nam về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
27/12/2016
Ngày có hiệu lực:
27/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực