Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH tỉnh (97)
Trích yếu: Công văn số 529/TB-BHXH ngày 16/4/2020 về việc thông báo thời gian và giờ làm việc theo mùa
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 137/TB-BHXH ngày 22/01/2020 về lãi suất Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 2052/TB-BHXH ngày 20/12/2019 của BHXH tỉnh Cao Bằng về sắp xếp bộ máy của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày có hiệu lực:
20/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 17/ BHXH-CNTT ngày 07/01/2020 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày có hiệu lực:
07/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
07/06/2019
Ngày có hiệu lực:
07/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 331/QĐ-BHXH ngày 21/02/2019 của BHXH tỉnh Cao Bằng Ban hành nội quy tiếp công dân của cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành:
21/02/2019
Ngày có hiệu lực:
21/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 27/BHXH-CĐBHXH ngày 04/1/2019 về việc hướng dẫn tra cứu danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng việc BHXH
Ngày ban hành:
04/01/2019
Ngày có hiệu lực:
04/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1238/BHXH-QLT ngày 23/8/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên
Ngày ban hành:
23/08/2018
Ngày có hiệu lực:
23/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực