Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản thủ tục hành chính (1)
Trích yếu: 1133/QĐ-BHXH, ngày 16 tháng 10 năm 2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực