Số / Ký hiệu: Số 19-CT/TU
Trích yếu: Số 19-CT/TU: Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Bảo hiểm y tế
Loại văn bản:
Văn bản Tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành:
Tỉnh, thành phố
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/06/2011
Ngày có hiệu lực:
29/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Số 19-CT/TU: Số 19-CT/TU: Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Bảo hiểm y tế
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN