Số / Ký hiệu: 121/KH-TU
Trích yếu: 121/KH-TU: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
Loại văn bản:
Văn bản Tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành:
Tỉnh, thành phố
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/03/2013
Ngày có hiệu lực:
06/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
121/KH-TU: 121/KH-TU: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN