Số / Ký hiệu: 471/KH-UBND
Trích yếu: 471/KH-UBND: Triển khai thực hiện kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh Ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH và BHYT giai đoạn 2013-2020
Loại văn bản:
Văn bản Tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành:
Tỉnh, thành phố
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/03/2014
Ngày có hiệu lực:
05/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
471/KH-UBND: 471/KH-UBND: Triển khai thực hiện kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh Ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH và BHYT giai đoạn 2013-2020
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN