Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tỉnh, thành phố (110)
Trích yếu: Thông báo số 2052/TB-BHXH ngày 20/12/2019 của BHXH tỉnh Cao Bằng về sắp xếp bộ máy của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày có hiệu lực:
20/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 17/ BHXH-CNTT ngày 07/01/2020 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh trên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
07/01/2020
Ngày có hiệu lực:
07/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
07/06/2019
Ngày có hiệu lực:
07/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 331/QĐ-BHXH ngày 21/02/2019 của BHXH tỉnh Cao Bằng Ban hành nội quy tiếp công dân của cơ quan BHXH tỉnh Cao Bằng
Ngày ban hành:
21/02/2019
Ngày có hiệu lực:
21/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 27/BHXH-CĐBHXH ngày 04/1/2019 về việc hướng dẫn tra cứu danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng việc BHXH
Ngày ban hành:
04/01/2019
Ngày có hiệu lực:
04/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày có hiệu lực:
15/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1238/BHXH-QLT ngày 23/8/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên
Ngày ban hành:
23/08/2018
Ngày có hiệu lực:
23/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực