Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tỉnh, thành phố (110)
Trích yếu: Công điện số 111/CĐ-BHXH: Về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3 năm 2015
Ngày ban hành:
10/02/2015
Ngày có hiệu lực:
10/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV1862/BHXH-CDBHXH: v/v Cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD
Ngày ban hành:
15/12/2014
Ngày có hiệu lực:
15/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 925/BHXH-CĐBHXH: V/v thay đổi mẫu giấy C65-HD theo quy định tại thông tư số 178/TT-BTC
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
13/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 944/BHXH-PT: V/v hướng dẫn truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
Ngày ban hành:
18/06/2014
Ngày có hiệu lực:
18/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 930/BHXH-CĐBHXH: V/v hướng dẫn quyết toán các chế độ BHXH ngắn hạn
Ngày ban hành:
12/06/2014
Ngày có hiệu lực:
12/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1683/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
20/05/2014
Ngày có hiệu lực:
20/05/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 40-CV/BCS: V/v thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Ngày ban hành:
07/05/2014
Ngày có hiệu lực:
07/05/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1549/BHXH-BT: V/v tăng cường công tác thu BHXH, BHYT.
Ngày ban hành:
08/05/2014
Ngày có hiệu lực:
08/05/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực