Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tỉnh, thành phố (110)
Trích yếu: 3494/UBND-VX: V/v tăng cường công tác quản lý về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
28/11/2013
Ngày có hiệu lực:
28/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 2823/ UBND-TM: V/v tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội qua Bưu điện
Ngày ban hành:
02/10/2013
Ngày có hiệu lực:
02/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 06/3/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
Ngày ban hành:
06/03/2013
Ngày có hiệu lực:
06/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/ v  tăng cường quản lý chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
10/01/2013
Ngày có hiệu lực:
10/01/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/ v  huớng dẫn điều chỉnh mức tiền luơng đóng BHXH, BHYT theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành:
09/01/2013
Ngày có hiệu lực:
09/01/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v báo cáo phát hành thẻ BHYT năm 2013
Ngày ban hành:
27/12/2012
Ngày có hiệu lực:
27/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v  hướng dẫn chuyển hình thức mua thẻ BHYT cho trẻ đã đủ 72 tháng tuổi.
Ngày ban hành:
17/12/2012
Ngày có hiệu lực:
17/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/ v Biểu dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ngày ban hành:
14/12/2012
Ngày có hiệu lực:
14/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực