Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (49)
Trích yếu: Công văn số 5243/BHXH-ST ngày 27 tháng 12 năm 2016 của BHXH Việt Nam về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
27/12/2016
Ngày có hiệu lực:
27/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 4450/BHXH-CSYT về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
07/11/2016
Ngày có hiệu lực:
07/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 4262/BHXH-CSYT về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
28/10/2016
Ngày có hiệu lực:
28/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QĐ số 636/QĐ-BHXH quyết định ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
22/04/2016
Ngày có hiệu lực:
22/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 511/BHXH-CSYT: Về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
19/02/2016
Ngày có hiệu lực:
19/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 613/BHXH-CSYT: Về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
26/02/2016
Ngày có hiệu lực:
26/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 646/BHXH-CSYT: Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
01/03/2016
Ngày có hiệu lực:
01/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
09/09/2015
Ngày có hiệu lực:
09/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực