Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Việt Nam (49)
Trích yếu: 3340/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 1/7/2013
Ngày ban hành:
27/08/2013
Ngày có hiệu lực:
27/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực