Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông

22/06/2011 06:45 AM


Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông

 

Địa chỉ: TDP 4 - TT Krông Kmar - Huyện Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk

Giám đốc: Trần Văn Huy; Điện thoại: 0262.3732573

Phó Giám đốc: Dương Thanh Sơn; Điện thoại: 0262.3732968

Email: krongbong@daklak.vss.gov.vn