Bảo hiểm xã hội huyện Lăk

22/06/2011 06:53 AM


Bảo hiểm xã hội huyện Lăk

 

Địa chỉ: 159 Nguyễn Tất Thành - TT Liên Sơn - Huyện Lăk - Tỉnh Đắk Lắk

Giám đốc: Vũ Văn Hải; Điện thoại: 0262.3585507

Phó Giám đốc: Y Hà Uông; Điện thoại: 0262.3586214

Email: lak@daklak.vss.gov.vn