Bảo hiểm xã hội huyện Cư Kuin

22/06/2011 06:55 AM


Bảo hiểm xã hội huyện Cư Kuin

 

Địa chỉ: Thôn Kim Châu - Xã Đray Bhăng - Huyện Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk

Giám đốc: Nguyễn Chí Xuân; Điện thoại: 0262.8561964

Phó Giám đốc: Tạ Đắc Ninh; Điện thoại: 0262.2482936

Email: cukuin@daklak.vss.gov.vn