BHXH tỉnh Đắk Lắk: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

17/01/2020 05:50 PM


Chiều ngày 17/01/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) năm 2020, với sự tham dự của Lãnh đạo BHXH tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ, CCVC thuộc Văn phòng BHXH tỉnh.

 
Đoàn Chủ tịch

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động năm 2019 của BHXH tỉnh Đắk Lắk; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 và đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức.

 
Các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Hội nghị cũng đã tổ chức việc thảo luận, đóng góp ý kiến - kiến nghị vào chương trình công tác hàng năm. Sau phần giải đáp kiến nghị của cán bộ, CCVC, Hội nghị đã tiến hành bầu cử Ban Thanh tra nhân dân khóa mới; đồng thời công bố quyết định khen thưởng năm 2019 đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn.

 
Ban Thanh tra nhân dân khóa 2020-2021 ra mắt Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đại diện tổ thư ký đã báo cáo thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, CCVC năm 2020./.

 

Phạm Loan