BHXH tỉnh Đắk Lắk: Nỗ lực đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến độ công tác quyết toán thu năm 2019

14/02/2020 10:50 AM


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng tiến độ công tác quyết toán tài chính năm 2019, BHXH tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành công tác quyết toán chung của toàn đơn vị trong đó có công tác quyết toán thu.

Có thể nói, công tác quyết toán là khâu cuối cùng, rất quan trọng trong công tác thu. Do đó việc nâng cao chất lượng công tác quyết toán thu là rất cần thiết. Tuy nhiên, thời gian qua công tác quyết toán thu vẫn còn nhiều vướng mắc và tồn tại, một phần xuất phát từ phần mềm thu, phần mềm kế toán được nâng cấp đòi hỏi việc quyết toán có sự thay đổi đáng kể so với những năm trước đây,  một phần là ở cán bộ được giao làm công tác tổng hợp thu kiêm nhiệm thêm một số công việc khác do đó chưa thật sự quan tâm, đầu tư thời gian nghiên cứu dẫn đến tình trạng hàng năm công tác quyết toán còn chậm so với thời gian quy định. 
 
Cán bộ làm công tác tổng hợp thu toàn tỉnh tập trung cho công tác quyết toán thu năm 2019
 
Để khắc phục những tồn tại và nâng cao chất lương công tác quyết toán thu tại cuộc họp giao ban tháng 02/2020 Lãnh đạo BHXH tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và Giám đốc BHXH các huyện, thị xã chỉ đạo cán bộ làm công tác tổng hợp thu tập trung cho công tác quyết toán thu năm 2019 và chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh về tiến độ cũng như chất lượng; chủ động bám sát các ban, vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cở sở vật và kịp thời cập nhật các phần mềm khi có nâng cấp của BHXH Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung, đầu tư thời gian cho công tác quyết toán…
Đặc biệt, ngày 13/02/2020 BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua số 424/BHXH-TĐKT về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung. Đây chính là một động lực lớn thúc đẩy tinh thần làm việc đối với các cán bộ làm công tác tổng hợp thu nói riêng và công tác quyết toán nói chung. Với quyết tâm và kế hoạch hành động cụ thể, tin tưởng BHXH tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thành tốt công tác quyết toán tài chính năm 2019./.

Huỳnh Kim Tưởng