BHXH huyện M’Đrắk: Phối hợp Bưu điện huyện M’Đrắk trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

20/04/2020 03:19 PM


Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và địa phương, bắt đầu từ 16/4, người hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được nhận trực tiếp lương tháng 4 và tháng 5/2020 tại nhà; người nhận lương qua thẻ ATM sẽ được chuyển đầy đủ chế độ 2 tháng (4 và 5) vào tài khoản cá nhân. Hình thức chi trả bằng tiền mặt sẽ tiến hành chi trả tại nhà không thu phí từ ngày 16/4; chậm nhất đến ngày 20/5 việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của 2 kỳ tháng 4 và 5 phải hoàn thành.

Theo đó ngày 16/4/2020, Bưu điện huyện M’Đrắk đã bắt đầu thực hiện phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả tại nhà của người dân. Tại huyện M’Đrắk, tổng số đối tượng thụ hưởng các chế độ trên là 1.595 người với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Nhân viên Bưu điện huyện chi trả chế độ lương hưu tháng 4, 5 tại nhà cho người dân

Việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho người thụ hưởng trên địa bàn huyện đã góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện M’Đrắk, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và BHXH Việt Nam./.

Nguyễn Văn Chinh