Huyện ủy huyện Krông Bông đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội vào Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020

27/12/2019 04:45 PM


Sáng ngày 27/12/2019, Huyện ủy huyện Krông Bông họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng để góp ý báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020.

Sáng ngày 27/12/2019, Huyện ủy huyện Krông Bông họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng để góp ý báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện đã kiến nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện bổ sung chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH vào Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, BHXH huyện Krông Bông đề xuất chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc chiếm 92% số lao động thuộc diện bắt buộc tham gia; số người tham gia BHXH  tự nguyện tăng 71% so với năm 2019.


Toàn cảnh Hội nghị

Căn cứ Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020, các tổ chức cơ sở đảng sẽ cụ thể hoá vào Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình; cũng là cơ sở để Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đây là cơ sở để BHXH huyện Krông Bông chủ động tham mưu và tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền huyện đối với công tác BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị./.

Văn Huy - BHXH huyện Krông Bông

Trần Văn Huy

  • TIN BÀI LIÊN QUAN