Một số kết quả công tác kiểm tra của BHXH tỉnh Đắk Lắk năm 2011

Truy trả trợ cấp BHXH cho người lao động không hưởng lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định

Phối hợp thanh, kiểm tra đối với các đơn vị Ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

9 tháng đầu năm 2011 thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 803 tỷ đồng đạt 76,9% kế hoạch.

Hội thao ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2011

Chi Đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Eatu

Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ (2011-2013)

Cần hiểu đúng về cách tính lương hưu

6 tháng đầu năm toàn tỉnh có 972.921 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng