06/05/2020 04:23 PM

Sáng ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y ...

04/05/2020 01:56 PM

Kể từ khi Nghị quyết số 06/2019 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông/lâm/ngư nghiệp có mức sống trung ...

04/05/2020 01:44 PM

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Cư Kuin đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi người dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp cơ sở trong mở ...

29/04/2020 04:14 PM

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiển xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng qua hệ ...

29/04/2020 07:21 AM

Tính đến hết ngày 26/4/2020, các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) tại nhà cho 30.722 đối ...

26/04/2020 04:05 PM

Nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc chi trả lương hưu kịp thời đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ...

20/04/2020 03:19 PM

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và địa phương, bắt đầu từ 16/4, người hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ ...

17/04/2020 10:21 AM

Với mục tiêu đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của ...

15/04/2020 09:41 AM

Đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước, Đắk Lắk cũng không nằm ngoài sự tác động đó, trong đó doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh ...

13/04/2020 11:45 AM

Những năm gần đây, trong việc phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH huyện M’Đrắk đã chọn giải pháp chủ yếu là phối hợp với Bưu ...

UBND huyện Ea Kar: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020

Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực triển khai Nghị quyết số 06/2019 của HĐND tỉnh Đắk Lắk

Bảo hiểm xã hội huyện Cư Kuin điểm sáng trong phát triển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

BHXH huyện Ea Kar: Phối hợp Bưu điện huyện trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Đắk Lắk : Cơ bản hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại nhà

BHXH huyện Cư Kuin phối hợp với Bưu điện huyện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tận nhà

BHXH huyện M’Đrắk: Phối hợp Bưu điện huyện M’Đrắk trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Đắk Lắk: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp tháng 4, 5 vào cùng một kỳ bắt đầu triển khai từ ngày 16/4/2020

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp trong việc tham gia BHXH cho người lao động

BHXH huyện M’Đrắk: Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong mùa dịch Covid-19