Những con số ấn tượng của Ngành BHXH qua 25 năm xây dựng và phát triển

19/02/2020 04:05 PM


Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Ngành BHXH đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Những thành tựu đó được thể hiện qua các con số ấn tượng sau.

Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam