19/02/2020 04:05 PM

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Ngành BHXH đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ...

15/02/2020 10:05 AM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra mục tiêu: “Phát triển hệ thống An sinh xã hội đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả. ...

14/02/2020 05:05 PM

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, công tác BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được những thành tựu quan trọng. Hệ thống chính sách, pháp luật về ...

13/02/2020 10:29 AM

Ngành BHXH đã đi được chặng đường 25 năm. Đó cũng là khoảng thời gian mà ông Trương Văn Sáng gắn bó với Ngành. Chứng kiến rất nhiều khó khăn mà Ngành phải đối ...

13/02/2020 10:25 AM

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của con người nâng cao, vấn đề An sinh xã hội cũng ngày càng được quan tâm hơn. 25 năm ...

08/01/2020 03:10 PM

Ngày 29/06/2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật BHXH và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007 đối với BHXH bắt buộc, từ ...

05/12/2019 04:40 PM

Ngày 05/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học “BHXH Việt Nam - Một phần tư thế kỷ góp phần sự nghiệp an sinh”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các ...

06/11/2019 10:45 AM

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Điều ...

Những con số ấn tượng của Ngành BHXH qua 25 năm xây dựng và phát triển

1/4 thế kỷ vững vàng trụ cột an sinh: Kỳ 3. Tự tin hướng tới

1/4 thế kỷ vững vàng trụ cột an sinh: Kỳ 2. Những dấu ấn trên hành trình 25 năm

BHXH tỉnh Đắk Lắk: Nỗ lực đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh

1/4 thế kỷ vững vàng trụ cột an sinh: Kỳ 1. Khẳng định vị thế trụ cột An sinh xã hội

Những dấu mốc đổi mới lĩnh vực BHXH vì ASXH: Định hướng đổi mới không ngừng để ngày càng hoàn thiện

25 năm hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH: Bước phát triển vượt bậc trong xây dựng thể chế BHXH

25 năm hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH: Giai đoạn tạo tiền đề

BHXH Việt Nam - Một phần tư thế kỷ góp phần sự nghiệp an sinh

Các chế độ BHXH áp dụng với người lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thời kỳ đầu đổi mới