Sẽ sửa đổi quy định về thời gian tham gia BHXH tối thiểu

04/12/2018 10:05 AM


Nghị quyết nêu rõ, sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt gắn với việc điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt là một trong 11 nội dung cải cách được nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan đến BHXH.
 
Cụ thể, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.
 
Để thực hiện nội dung này, Nghị quyết yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị…

Báo Đắk Lắk